BELEIDS
VERKLARING

Uw partner in overslag, expeditie, opslag en logistiek

Beleidsverklaring

 

EHS VGM (Veiligheid, Gezondheid & Milieu)

 

Schelde-Natie N.V. is als autonoom bedrijf duidelijk aanwezig in de behandeling van goederen en aanverwante logistieke diensten. De firma heeft de intentie haar marktaandeel te vergroten en een voortdurende verbetering in de kwaliteit van haar dienstverlening na te streven en te waarborgen ten opzichte van haar klanten. Flexibiliteit, creativiteit en probleemoplossend denken zijn hierbij vaste waarden.

Schelde-Natie N.V. verbindt er zich toe om bij de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten de hoogste prioriteit te verlenen aan de zorg voor veiligheid, gezondheid en het welzijn van haar werknemers. Tevens zal zij zich bij het in praktijk brengen van dit beleid houden aan alle toepasselijke wetten en voorschriften in de sector. De werknemers en haar contractors zullen zodanig worden voorgelicht en opgeleid dat zij bekend zijn met deze voorschriften en kunnen bijdragen tot een veilige, gezonde en milieubewuste werksfeer en omgeving.

Schelde-Natie N.V. verbindt er zich toe aan al haar werknemers en contractors de opleiding en middelen te voorzien die zij nodig hebben om hun individuele verantwoordelijkheden op te nemen. Alle werknemers van de firma dragen bij het uitvoeren van hun taken de verantwoordelijkheid om de eigen veiligheidsvoorschriften en voorzorgsmaatregelen, alsook deze opgesteld door de opdrachtgever, strikt na te leven.

Door een dynamische risicoanalyse moet Schelde-Natie N.V. er in slagen risicovolle taken en situaties te lokaliseren en te identificeren. Het is dan ook haar doel, zowel voor eigen personeel als voor derden, deze taken en situaties te elimineren of te beheersen om persoonlijk letsel, materiële en of milieuschade te voorkomen en te streven naar ‘nul ongevallen’.

Om de voedselveiligheid te garanderen zal Schelde-Natie N.V. bij haar activiteiten steeds rekening houden met en werken naar de laatst gekende GMP standaard (gepubliceerd door Ovocom VZW) en de richtlijnen van het FAVV / NVWA i.v.m. de meldingsplicht naleven.

Slechts de gezamenlijke inspanning van iedereen kan leiden tot het gewenste succes en een continue verbetering van onze resultaten op gebied van Kwaliteit in dienstverlening, (Voedsel-)Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

Frank Van Raemdonck
Schelde-Natie N.V.
Gedelegeerd Bestuurder
01/06/2014

 


Contacteer ons:

Schelde-Natie N.V.

Energielaan 16
2950 Kapellen
België

+32 (0)3 846 0 846